CAO SU SAO VÀNG (SRC) THÁI BÌNH

Chi tiết dự án

Địa chỉ: Đường Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong, , Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Chủ đầu tư Công ty CP Cao su Sao vàng

Quy mô: 8 tấn/giờ

Gói thầu: Cung cấp hệ thống lò hơi 8 tấn/giờ

Thời gian hoàn thành: 2019

Nhà thầu chính PTH BOiler

     Ngày 31/5, dự án lắp đặt lò hơi 8 tấn/h, áp suất làm việc 16 bar cho công ty Cao su Sao Vàng (SRC) chi nhánh Thái Bình đã chính thức đi vào hoạt động.