• Khách hàng có thể giao toàn bộ lò hơi cho chúng tôi để được vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 24/2/4.

  • Ống đúc, Co, Tê, Bích, Bulon ASME. Thiết bị công nghệ cho các công trình xử lý rác thải công nghiệp…

  • Phúc Trường Hải chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt: Bồn dầu, bồn bể chịu áp lực theo tiêu chuẩn ASME (dấu U); Lò hơi chịu áp (dấu S), sửa chữa nồi hơi bồn bể áp lực (dấu R – National Board)