KCN LÊ MINH XUÂN

Chi tiết dự án

Địa chỉ: KCN Lê Minh Xuân 3

Chủ đầu tư Công ty TNHH Kim Trường Phúc

Quy mô: 2000m2

Gói thầu: Tổng thầu xây dựng hạng mục cấp hơi nhiệt tập trung

Thời gian hoàn thành: 2017

Nhà thầu chính PTP Boiler