LỘC AN – CỦ CHI

  • Dự án lắp đặt lò hơi cho công ty Lộc An
  • Dự án lắp đặt lò hơi cho công ty Lộc An

Chi tiết dự án

Địa chỉ: xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư Công ty Thực phẩm Lộc An

Quy mô: 8 tấn hơi/giờ

Gói thầu: Lắp đặt lò hơi tầng sôi

Thời gian hoàn thành: 30/4/2019

Nhà thầu chính Phúc Trường Hải