TÔN HOA SEN – BÌNH DƯƠNG

Chi tiết dự án

Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư Công ty Tôn Hoa Sen

Quy mô: 4 tấn hơi/giờ

Gói thầu: Lắp đặt lò hơi tầng sôi

Thời gian hoàn thành: 30/3/2019

Nhà thầu chính Phúc Trường Hải