Công nghệ tầng sôi là công nghệ được thế giới nghiên cứu từ lâu nhưng mới phát triển mạnh mẽ gần đây do nhu cầu phải sử dụng các nhiên liệu xấu và nhiên liệu tái tạo.
Công nghệ tầng sôi là công nghệ đốt cháy nhiên liệu trong lớp sôi có nhiệt độ rất cao > 950oC, Lớp sôi được tạo bởi cát thạch anh hoặc chính bản thân nhiên liệu đó.

  • Lò hơi đốt Gas/FO/DO do là 1 sản phẩm lò hơi công nghiệp được PTP Boiler tính toán và thiết kế theo phần mềm thiết kế của USA.

  • Công nghệ tầng sôi là công nghệ được thế giới nghiên cứu từ lâu nhưng mới phát triển mạnh mẽ gần đây do nhu cầu phải sử dụng các nhiên liệu xấu và nhiên liệu tái tạo.  

  • Ngoài việc sử dụng công nghệ đốt truyền thống như đốt Ghi cố định, Ghi xích cho Dầu tải Nhiệt, PTH ứng dụng thành công lò Dầu Tải Nhiệt Công Nghệ Tầng Sôi nhằm sử dụng các nhiên liệu xấu có nhiệt trị thấp, nhiên liệu tái tạo, tái sinh.

  • Công nghệ tầng sôi từ lâu đã được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu nhưng chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây do nhu cầu phải sử dụng năng lương tăng cao. Các nhiên liệu xấu và nhiên liệu tái tạo được ứng dụng mạnh từ đó nồi hơi, […]