KCN Lê Minh Xuân

Chi tiết dự án

Địa chỉ: 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh Công ty

Chủ đầu tư Công ty TNHH Tôn Nam Kim

Quy mô: 1000m2

Gói thầu: Tổng thầu xây dựng bao gồm hạng mục kết cấu

Thời gian hoàn thành: 2020

Nhà thầu chính Mona Media