GIA CÔNG THIẾT BỊ ÁP LỰC

Ngày đăng: 20 March, 2019

Gia công thiết bị áp lực

Phúc Trường Hải chuyên gia công, chế tạo và lắp đặt: Bồn dầu, bồn bể chịu áp lực theo tiêu chuẩn ASME (dấu U); Lò hơi chịu áp (dấu S), sửa chữa nồi hơi bồn bể áp lực (dấu R – National Board)