HIỆU SUẤT

85%

  • Lò dầu tải nhiệt

LÒ DẦU TẢI NHIỆT

  • Nhiệt độ buồng lửa cao, ổn định cháy triệt để nhiên liệu và giảm phát thải khí độc như: CO, SOx, NOx .
  • Trang bị hệ thống lọc bụi 3 cấp: Sơ cấp, đa cấp, lọc bụi ướt.
  • Trang bị các thiết bị thu hồi nhiệt khói thải hiệu suất cao như: Sấy không khí, hâm nước nhằm giảm nhiệt khói thải.
  • Trang bị thiết bị điều chỉnh và kiểm soát CO bằng cách điều chỉnh Oxi thừa trong khói thải

Lò hơi công nghệ tầng sôi là công nghệ đốt cháy nhiên liệu trong lớp sôi có nhiệt độ rất cao > 950oC, Lớp sôi được tạo bởi cát thạch anh hoặc chính bản thân nhiên liệu đó.

  • Sử dụng các loại nhiên liệu, phụ phẩm rẻ tiền nên khi áp dụng lò hơi này, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến 20% chi phí nhiên liệu so với dùng lò dầu Than đá, FO.
  • Hệ thống điện được lập trình PLC-HMI/SCADA nên việc vận hành tự động hóa và đơn giản.
  • Chi phí bão trì bão dưỡng rất thấp.