HIỆU SUẤT

90÷95

LÒ HƠI ĐỐT GAS/DẦU

Lò hơi đốt Gas/FO/DO do là 1 sản phẩm lò hơi công nghiệp được PTP Boiler tính toán và thiết kế theo phần mềm thiết kế của USA.

Thiết kế siêu bền, vận hoàn toàn tự động, hiệu suất cao.

Cháy triệt để nhiên liệu và giảm phát thải khí độc như: CO, SOx, NOx .

 

Đốt nhiên liệu Gas/CNG/LPG/DO/FO

  • Hệ thống điện được lập trình PLC-HMI/SCADA nên việc vận hành tự động hóa và đơn giản.
  • Chi phí bão trì bão dưỡng rất thấp.