XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SỬ DỤNG NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 15 February, 2019

Dự án “Thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” (Dự án) do Bộ Công Thương phối hợp cùng với UNIDO tổ chức thực hiện trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019.

Dự án bao gồm qua ba hợp phần nhằm xóa bỏ các rào cản được nhận dạng để thúc đẩy sản xuất/chế tạo nồi hơi hiệu quả năng lượng (HQNL) và sử dụng nồi hơi HQNL tại các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) Việt Nam. Các can thiệp của Dự án sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cả hai phía người sử dụng và nhà cung cấp trên thị trường nồi hơi HQNL trong nước thông qua các chính sách và quy định về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi, xây dựng năng lực cho các nhà chế tạo nồi hơi trong nước, người vận hành nồi hơi, các chuyên gia tư vấn và công ty cung cấp dịch vụ năng lượng cũng như các nhà phân phối nồi hơi và tiếp cận các hỗ trợ tài chính.

Đối tượng chính được hưởng lợi từ dự án là nhà sản xuất và chế tạo nồi hơi Việt Nam và các doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành như giấy và bột giấy, dệt, chế biến thực phẩm, hóa chất, chế biến cao su…

Dự kiến, sau 4 năm thực hiện, dự án sẽ đạt được các kết quả như: Xây dựng, áp dụng và tuân thủ các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp; Nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho doanh nghiệp công nghiệp, chuyên gia tư vấn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi; Tăng cường năng lực kỹ thuật của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp công nghiệp, nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi, công ty tư vấn năng lượng và các tổ chức tài chính/ngân hàng; Tăng cường việc tiếp cận các nguồn tài chính và khuyến khích tài chính cho các dự án đầu tư sản xuất và sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng; Tăng số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng…

Trong khuôn khổ dự án, BQLDA hợp tác với Trung tâm phát triển xanh (Green.DC) tiến hành khảo sát hiện trạng sử dụng và vận hành lò hơi trong các ngành công nghiệp Việt Nam. Mục đích của cuộc khảo sát này là nhằm thu nhập các thông tin cơ bản của các lò hơi đang vận hành trong các ngành công nghiệp Việt Nam, phục vụ cho việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về lò hơi trong công nghiệp Việt Nam

Hệ thống cơ sở dữ liệu dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3/2018, khi hoàn thành Hệ thống này sẽ cung cấp nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy và đầy đủ về  cho các bên  không chỉ hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về sản xuất và sử dụng nồi hơi mà còn cung cấp các dữ liệu giúp các đơn vị sản xuất, các đơn vị sử dụng nồi hơi các thông tin tham khảo cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất, phân phối và sử dụng nồi hơi một cách hiệu quả.

Trung Tâm Phát Triển Xanh.

Nguồn: http://greendc.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-su-dung-noi-hoi-trong-cac-nganh-cong-nghiep-bid90.html