THÔNG ĐIỆP TỪ CEO

Mang đến cho khách hàng một sản phẩm lò hơi siêu bền để an tâm sản xuất, với chi phí/đơn vị sản xuất thấp nhất và thân thiện môi trường. Khi sử dụng sản phẩm của PTH Boiler khách hàng không bị phụ thuộc vào bất kỳ nguồn nhiên liệu nào trên thị trường và đây là điểm vượt trội của chúng tôi.

CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ LÒ HƠI TẦNG SÔI

NGUYỄN ĐẠI VĂN

CEO của P.T.H

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Nhiệt – Điện Bách Khoa Đà Nẵng năm 2006
  • Là một trong những người đầu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ đốt tầng sôi vào thực tiển phát triển của Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  • Là chuyên gia trong việc tối ưu hóa, tăng hiệu suất lò hơi, giảm phát thải nhà kính được cấp bởi UNIDO Hoa Kỳ & Bộ Công Thương