CAO SU SAO VÀNG (SRC) THÁI BÌNH
Ngày đăng: 06/03/2023 01:59 PM

Nội dung bài viết

  CHI TIẾT DỰ ÁN

  Địa chỉ: Đường Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong, , Thành phố Thái Bình, Thái Bình

  Chủ đầu tư Công ty CP Cao su Sao vàng

  Quy mô: 8 tấn/giờ

  Gói thầu: Cung cấp hệ thống lò hơi 8 tấn/giờ

  Thời gian hoàn thành: 2019

  Nhà thầu chính PTH BOiler

  Ngày 31/5, dự án lắp đặt lò hơi 8 tấn/h, áp suất làm việc 16 bar cho công ty Cao su Sao Vàng (SRC) chi nhánh Thái Bình đã chính thức đi vào hoạt động.

  Bài viết liên quan