Tin tức

04/12/2023

Xu hướng đầu tư năng lượng tái tạo trên thế giới?

Năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng và là sự yêu cầu bắt buộc trong những năm tiếp theo trong các hoạt độgn sản xuất và thương mai toàn cầu. Cùng PTH Boiler tìm hiều về xu hứng này qua bài viết chi tiết sau.

28/11/2023

05/10/2023

PTH BOILER VỚI LỊCH SỬ LÂU ĐỜI VỀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG XANH

Với hơn 12 năm thành lập, ngay từ sản phẩm đầu tiên PTH Boiler đã đặt tâm huyết của mình vào thiết bị lò hơi sử dụng năng lượng xanh Biomass. Đến ngày hôm nay, lò hơi vẫn đảm bảo tuổi thọ tiếp tục sứ mệnh của mình, còn PTH Boiler đã và đang tiếp tục công cuộc mở rộng và chuyển đổi thiết bị lò hơi sử dụng năng lượng xanh đến mọi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng và chuyển đổi. Dưới đây là video ngắn mô tả tâm huyết của PTH Boiler trong sứ mệnh này:

30/08/2023

24/08/2023

22/08/2023

21/07/2023

12th Anniversary Celebration of Phuc Truong Hai Co., Ltd

In a joyful and exhilarating feeling, today, Phuc Truong Hai Co., Ltd is delighted to celebrate its 12th founding anniversary. This is a significant milestone, worth being proud of, in the successful journey and contributions to the development of the steam boiler industry in Vietnam

23/06/2023

test title

27/04/2023

eng

27/04/2023

eng1

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

27/04/2023