Thông điệp từ CEO
Ngày đăng: 07/08/2023 02:58 PM

Nội dung bài viết

    Mang đến cho khách hàng một sản phẩm lò hơi siêu bền để an tâm sản xuất, với chi phí/đơn vị sản xuất thấp nhất và thân thiện môi trường. Khi sử dụng sản phẩm của PTH Boiler khách hàng không bị phụ thuộc vào bất kỳ nguồn nhiên liệu nào trên thị trường và đây là điểm vượt trội của chúng tôi.