TÔN HOA SEN – BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 06/03/2023 02:08 PM

Nội dung bài viết

  CHI TIẾT DỰ ÁN

  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

  Chủ đầu tư Công ty Tôn Hoa Sen

  Quy mô: 4 tấn hơi/giờ

  Gói thầu: Lắp đặt lò hơi tầng sôi

  Thời gian hoàn thành: 30/3/2019

  Nhà thầu chính Phúc Trường Hải

  Bài viết liên quan