KCN LÊ MINH XUÂN
Ngày đăng: 06/03/2023 02:15 PM

Nội dung bài viết

  CHI TIẾT DỰ ÁN

  Địa chỉ: KCN Lê Minh Xuân 3

  Chủ đầu tư Công ty TNHH Kim Trường Phúc

  Quy mô: 2000m2

  Gói thầu: Tổng thầu xây dựng hạng mục cấp hơi nhiệt tập trung

  Thời gian hoàn thành: 2017

  Nhà thầu chính PTP Boiler

  Bài viết liên quan