CTY PHÚC TRƯỜNG HẢI VỚI LỊCH SỬ LÂU ĐỜI VỀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG XANH
Ngày đăng: 05/10/2023 08:30 AM

Nội dung bài viết

  Với hơn 12 năm thành lập, ngay từ sản phẩm đầu tiên PTH Boiler đã đặt tâm huyết của mình vào thiết bị lò hơi sử dụng năng lượng xanh Biomass. Đến ngày hôm nay, lò hơi vẫn đảm bảo tuổi thọ tiếp tục sứ mệnh của mình, còn PTH Boiler đã và đang tiếp tục công cuộc mở rộng và chuyển đổi thiết bị lò hơi sử dụng năng lượng xanh đến mọi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng và chuyển đổi.
  Dưới đây là video ngắn mô tả tâm huyết của PTH Boiler trong sứ mệnh này:

  Bài viết liên quan

  27 Apr, 2023

  THƯ CHÚC TẾT 2021

  27 Apr, 2023

  CORONAVIRUS